Koszyk jest pusty
Szybki kontakt

kontakt@pompylublin.pl

tel. 81 307 60 80

 

Coś o nas

Oferujemy za bardzo rozsądną cenę dobrej jakości pompy głębinowe, powierzchniowe, oraz pompy do szamba, hydrofory. W sprzedaży posiadamy głównie pompy OMNIGENA i IBO. Zachęcamy do kontaktu.

 

 

 

 

Regulamin

 

Regulamin

 

Obowiązuje od 25.12.2014 r.

 

 

 

Sklep Internetowy www.pompylublin.pl dba o Prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

 

 

Rozdziały:

 

 1. Informacje ogólne

 2. Realizacja zamówienia

 3. Ceny produktów

 4. Formy płatności i dokumenty sprzedaży

 5. Wysyłka

 6. Reklamacja, zwroty, gwarancja

 

 

6a. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Ochrona danych osobowych

 2. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 3. Postanowienia końcowe

 

 

I.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Pkt.. 1.1

 

Serwis www.pompylublin.pl zwany dalej „Serwisem” internetowym, który dostępny jest  dla Użytkowników (Klientów) w ramach Sklepu internetowego www.pompylublin.pl zwanego dalej „Sklepem” prowadzonym przez  Albimedica Katarzyna Czerniak, ul. Tadeusza Piskora 18, 20-376 Lublin, NIP 862-155-27-34, Regon: 061470623, Wpis w Urzędzie Miasta Lublin tel. 81 307 60 80

 

dostępny na strodnie CEIDG KLIKNIJ TUTAJ

 

Lub skopiuj link:

 https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=1b0195d8-36c7-4024-a5c4-8445cc2205b3

 

 

Pkt.. 1.2

 

 

Dodatkowe dane Serwisu niezbędne do zapewnienia Klientom zwanym dalej Klientom kontaktu:

 

 

 1)      Adres poczty elektronicznej kontakt@pompylublin.pl

 2)      Numer telefonu 81 307 60 80 

 

 

*opłata zgodna z cennikiem operatora

 

 

Pkt.. 1.3

 

Właścicielem oraz administratorem Serwisu jest  Albimedica Katarzyna Czerniak zwanym dalej Operatorem Serwisu.

 

Pkt.. 1.4

 

Serwis prowadzony jest w formie Sklepu Internetowego w sieci Internet o charakterze otwartym dla zainteresowanych Klientów.

Pkt.. 1.5

 

Klientem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych jak również osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 

Pkt.. 1.6

 

Użytkownicy mogą porozumiewać się Operatorem Serwisu poprzez stronę internetową www.pompylublin.pl zakładka kontakt lub bezpośrednio http://pompylublin.pl/kontakt,16.html

 

Pkt.. 1.7

 

Za pośrednictwem Sklepu Operator Serwisu prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży pomp do wody, głębinowych, powierzchniowych hydroforów i różnych dodatków z tej branży.

 

Pkt.. 1.8

 

Zamówienia w Serwisie można składać poprzez witrynę internetową, telefonicznie oraz poprzez pocztę e-mail. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie wysłane na adres e-mail podany przez Klienta. Dane kontaktowe podane są w Pkt..2 regulaminu jak również w zakładce kontakt.

 

Pkt.. 1.9

 

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

Pkt.. 1.10

 

Koszty dostawy zgodne z cennikiem dostawy zostaną doliczone do całości zamówienia. Cennik Dostawy znajduje się w zakładce Informacje o dostawie

 

Pkt.. 1.11

 

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

 

Pkt.. 1.12

 

 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

  

Pkt.. 1.13

 

 Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

II.

 

Realizacja zamówienia

 

Pkt.. 2.1

 

Zamówienia w Serwisie można składać poprzez witrynę internetową przez całą dobę, telefonicznie od 8-16 oraz poprzez adres e-mail kontakt@pompylublin.pl  Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie wysłane na adres e-mail podany przez Klienta.

 

Pkt.. 2.2

 

Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

 

Pkt.. 2.3

 

 

 

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych kontaktowych w Formularzu Zamówienia umożliwiających naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia Klient Sklepu otrzyma wiadomość e-mail o kolejnych etapach realizacji zamówienia.

 

Pkt.. 2.4

 

Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie internetowej Serwisu pola „POTWIERDŹ ZAKUP”

 

Pkt.. 2.5

 

Składając zamówienie Klient potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyty produkt jak również obowiązek pokrycia kosztów jego dostawy do Klienta. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku Potwierdź Zakup dostępnego na stronie internetowej Serwisu.

 

 

Pkt.. 2.6

 

Z tytułu składania zamówień Operator Serwisu nie pobiera dodatkowych opłat.

 

Pkt.. 2.7

 

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym 

 

Pkt.. 2.8

 

Klient ma prawo do dokonania zmian w treści zamówienia do momentu, w którym przesyłka nie opuści magazynu Sklepu. Od momentu, w którym towar zostaje wysłany, nie mam możliwości dokonania zmian w treści zamówienia. 

 

Pkt.. 2.9

 

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta,

 

Pkt.. 2.10

 

Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni.

 

Pkt.. 2.11

 

Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

 

Pkt.. 2.12

 

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostawy towaru składając oświadczenie dostępne w załączniku do regulaminu. Odstąpienie od umowy dotyczy osób prywatnych (nie firm)

 

Pkt.. 2.13

 

Warunki realizacji zamówień nietypowych (niewynikających z prezentacji produktów na stronie internetowej Sklepu) są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.

 

Pkt.. 2.14

 

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towarów zamówionych indywidualnie dla Klienta np.: z indywidualną długością przewodu przy pompie.

 

Pkt.. 2.15

 

Zamówienia opłacane z góry zostaną automatycznie anulowane w przypadku braku wpłaty w terminie 30 dni

Pkt.. 2.16

 

Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za problemy z potwierdzeniem złożenia zamówienia wynikających z ustawień serwerów pocztowych konta e-mail Klienta oraz jego indywidualnej konfiguracji zabezpieczenia komputera oraz programu pocztowego.

Pkt.. 2.17

Ze względu na dynamiczny rozwój Sklepu i przyrost zamówień w niektórych przypadkach informacja o dostępności produktów może mieć charakter szacunkowy. Albimedica dołoży wszelkich starań, aby produkty były dostępne na bieżąco.

 

Pkt.. 2.18

 

Złożone zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku.

1) W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (wysyłka za pobraniem) Operator Serwisu przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie ( z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień z brakiem dostępności danego produktu).

 

2) W przypadku zamówień płatnych w formie przelewu lub płatnościami internetowymi PŁATNOŚCI.PL Operator Serwisu przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty, przesłaniu potwierdzenia wpłaty lub pojawieniu się informacji o wpłacie w systemie płatności internetowych Płatności.pl ( z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego produktu).

 

Pkt.. 2.19

 

Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki, jest to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. 

 

Pkt.. 2.20

 

Szacunkowy termin wysyłki poszczególnych produktów podany jest w momencie składania zamówienia. Jest to czas orientacyjny, jaki Sklep potrzebuje na skompletowanie zamówienia Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. 

 

Pkt.. 2.21

Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie na terenie POLSKI

 

Pkt.. 2.22

 

Operator Serwisu zastrzega, że towar wydawany Klientowi jest nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych.

 

Pkt.. 2.23

Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm bezpieczeństwa naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy sprawdzić zawartość paczki przy kurierze i w razie uszkodzęń spisanie protokołu szkody przy kurierze.

 

Pkt.. 2.24

 

Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

 

III.

 

Ceny produktów

 

Pkt.. 3.1

 

Wszystkie ceny wskazane na stronie Sklepu stanowią ceny brutto wyrażone w polskich złotych (zawierają podatek VAT w obowiązującej podstawowej stawce wynoszącej na dzień 15.12.2014 roku tj. 23%).

 Pkt.. 3.2

 

Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki

 Pkt.. 3.3

Aktualne ceny produktów umieszczone są na karcie produktów na stronie internetowej Sklepu.

 Pkt.. 3.4

 

W przypadku produktów posiadających warianty cena produktu Cena danego wariantu produktu pojawi się dopiero po jego wybraniu, domyślnie widnieje cena najtańszego wariantu.

 

Pkt.. 3.5

 

IV.

  Formy płatności i dokumenty sprzedaży

Pkt. 4.1

  Operator Serwisu udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży

  1)      przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku przesyłany jest e-mailem   potwierdzającym transakcje.

 nr konta: mBank

 77 1140 2004 0000 3902 7458 5651

 

2.   Na życzenie Klienta wysyłamy fakturę pro-forma. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek Sklepu. Wpłaty należy dokonywać dopiero po potwierdzeniu przez Sklep pełnej dostępności zamówionego towaru.

2)      za pobraniem za zakupu Klient płaci kurierowi w momencie odbioru towar

 3)      przez Serwis transakcyjny Płatności.pl

 

Pkt. 4.2

 Podczas składania zamówienia Klient ma możliwość wyboru dokumentu sprzedaży:

  1)      Paragon

 2)      Faktura imienna na osobę prywatną

 3)      Faktura VAT na firmę

  Z przyczyn technicznych, nieraz zamiast paragonu wystawiamy automatycznie zawsze FV VAT

 

V.

  Wysyłka

 Pkt. 5.1

 Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Wysyłka i zwroty”, w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 Pkt. 5.2

 

Wysyłka zamówień odbywa się za pośrednictwem firmy DPD i Schenker itp

Pkt. 5.3

 

Przewidywany czas dostawy wynosi 1-2 dni robocze w przypadku wysyłek kurierskich, 

 Pkt. 5.4

 

Produkty wysyłane są na adres wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub inny podany przez Klienta.

 

Pkt. 5.5

 

Do kosztów zakupionych produktów doliczany jest koszt przesyłki. Koszt ten zależy od wybranej formy wysyłki i znajduje się w Cenniku  

 dostępne formy płatności:

 

 • przelew koszt wysyłki towaru do 10kg-15zł 11-31 kg- 17zł, firmą DPD lub inną

 • paczki powyżej 32-40 kg koszt 49, 41-50 koszt 59zł mogą być wysyłane inną firmą kurierską niż DPD lub inną

 • poprzez Payu + wartość transakcji + koszt wysyłki DPD lub inną+ 2,5 % wartości płatności

 • odbiór osobisty (płatność przy odbiorze 0zł,płatność przelewem 0zł, płatność poprzez Payu + 2,5 % wartości)

 VI

 Zwroty

 Pkt 6.1

 Kupujący ma czas 14 dni od otrzymania towaru na zwrot zakupionych rzeczy bez podania przyczyny.

 By odstąpić od umowy wystarczy poinformować o takiej decyzji: emailem kontakt@pompylublin.pl , telefonicznie 81 307 60 80, można skorzystać z załącznika, ale nie jest to obowiązkowe

 Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz ewentualne akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania, czyste, bez zadrapań.

 W przypadku, gdy dowodem zakupu jest paragon, odesłąnie także paragonu do sprzedawcy.

 6.2 W razie podejrzeń o ingerencję w produkt, produkt zostanie przesłany do autoryzowanego serwisu w celu potwierdzenia jego stanu. Gdy w serwisie zostanie stwierdzone uszkodzenie wynikające z ingerencji kupującego (np.: rozkręcanie, złe podłączenie do prądu, praca produktu w niewłaściwych warunkach) koszt ekspertyzy ponosi KUPUJĄCY, a także zwrot zapłaty nie będzie zrealizowany, a sam produkt zostanie odesłany, (jeśli Kupujący zechce go mieć spowrotem) na koszt Kupującego)

 

VII Reklamacje

 

Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 7.1 złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

 

chyba że Sprzedającyniezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumentawymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającegoalbo Sprzedającynie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 

7. 2 Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przyocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.